#navbar { display:none; }

รักทักษิณ

รักทักษิณ

ผมไปร่วมสัมนาระดมสมอง

ร่้องเรียนการขอออกโฉนดที่ดิน

.

.
ทุ่นตรวจวัดภัยธรรมชาติ

แปลภาษา

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ยังมีพ่อเเม่อยู่ที่บ้าน

สวัสดีครับ มีน้องประสิทธิ์ ส่ง email มาปรึกษาผมเรื่องของปัญหาชึวิตความรัก ผมเลย ขอเสนอรายการ   


หนึ่งวันเดียวกัน_ท่านว_วชิรเมธี 3/3  เป็นคําสอนที่ผมเองก็ชอบครับ


สุขก็เรียนรู้ ทุกข์ก็เรียนรู้ สมหวังก็เรียนรู้ ผิดหวังก็เรียนรู้